Hlasujte a pomôžte vyhrať Vášmu srdcu blízkemu projektu!

Hlasujem za: Aby druhí mohli žiť- Podpora rodín s diagnózou Bdelá kóma

Informácie o spracovaní osobných údajov

Aby druhí mohli žiť- Podpora rodín s diagnózou Bdelá kóma

Platforma pre pomoc dotknutým rodinám diagnózou bdelá kóma.

108 hlasov

Zdielať projekt

Použitie prostriedkov:

Realizácia a príprava konferencie

Pomoc a podpora rodinám s diagnózou Bdelá kóma

Cieľom je poskytovať podporu a informácie ľuďom a rodinám, ktoré majú svojich blízkych v bdelej kóme. Platforma poskytuje možnosti monitorovania zdravotného stavu pacienta, poskytovania vzdelávacích materiálov o komatóznom stave a vytváranie komunikačného priestoru, kde sa môžu ľudia podeliť o skúsenosti a podporovať sa navzájom. Platforma tiež ponúka možnosti sledovania pokroku v liečbe a umožňuje koordináciu s lekármi a odborníkmi na zlepšenie starostlivosti o pacientov s touto diagnózou. Úloha organizačného tímu spočíva v intenzívnej príprave konferencie a taktiež v tvorby SOS brožúry informačné letáky propagácie na sociálnych sieťach a v médiách. Organizačný tím bude mapovať potreby komunít ktorých sa priamo alebo nepriamo dotýka problematika bdelej kómy a riešia otázky ako ďalej žiť. Cieľom je pokryť výdavky prípravného tímu na realizáciu informačnej siete ktorej výstupom je konferencia a pridaným produktom informačná brožúra o formách pomoci domácej terénnej ambulantnej alebo v zariadeniach. Diskusia o tom aký druh pomoci je vhodný čo je potrebné realizovať aby sa stav a prežívanie pacienta zlepšil a informovanie o kompenzačných dávkach, ekonomická a sociálna pomoc, zbieranie dát o rehabilitačných centrách na Slovensku. Zabezpečenie manažmentu v orientácii liečby a starostlivosti o pacientov ale aj rodiny a rodinných príslušníkov. Realizácia Konferencie o bdelej kóme a starostlivosti o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a dlhodobo chorých má za cieľ zjednotiť hlas dotknutých osôb zo všetkých oblastí na jednom mieste prepojiť lekársku odbornú obec s laickou. Diskusou nabádať k spolupráci a hľadaní riešení krízových situácií a odstraňovať nedostatky a bariéry na strane legislatívy a tak vyvíjať tlak na orgány štátnej moci v hľadaní nastrojov sociálnej a zdravotnej politiky na zlepšenie alarmujúcej situácie na Slovensku. https://estekrok.sk/nova-platforma-pre-pomoc-a-podporu-rodinam-s-diagnozou-bdela-koma/

Zapojte sa aj vy s vašim projektom

Je jedno, či potrebujete zafinancovať kúpu invalidného vozíku, pomôcť kamarátovi po vážnom úraze alebo podať pomocnú ruku rodine, ktorej povodeň zobrala strechu nad hlavou. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú pomáhať. Zo skúseností vieme, že keď je za kampaňou poctivá práca a veľké srdce, tak si to potenciálni darcovia všimnú.

V Dobročinných výzvach rozpoviete svoj príbeh, uvediete sumu, ktorú potrebujete získať a konkrétny plán, na čo peniaze využijete. Kampaň je vždy časovo ohraničená, ale u nás na ňu máte až tri mesiace.

Registrovať projekt