Hlasujte a pomôžte vyhrať Vášmu srdcu blízkemu projektu!

Hlasujem za: BABY CLUB - zariadenie starostlivosti o deti do 6 rokov

Informácie o spracovaní osobných údajov

BABY CLUB - zariadenie starostlivosti o deti do 6 rokov

Umožniť deťom žiť ich detský svet, vytvárať pokojné prostredie plné obrazov a fantázie. Sprevádzať a podporovať ich, aby rástli a spoznávali svet.

0 hlasov

Zdielať projekt

Použitie prostriedkov:

edeukačný materiál, knihy, výtvarné pomôcky

BABY CLUB - zariadenie starostlivosti o deti do 6 rokov

Naše zariadenie poskytuje: výchovu a vzdelávanie batoliat a detí, tvorbu činnosti smerujúcej k rozvoju a zdokonaleniu aktívnej reči, rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností detí v rannom veku, učenie sociálnym vzťahom, dieťa sa učí poprosiť, poďakovať, zdraviť, počúvať, požiadať o pomoc, podporu a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života, rozvoj jemnej motoriky a podpora koordinácii ruka – oko, priestor na koncentráciu, rozvoj hrubej motoriky - podpora fyzickej aktivity, rovnovážne cvičenia, kontrola a koordinácia pohybov, ochranu a podporu telesnej kultúry batoliat, tvorbu, rozvoj folklórnych hodnôt u detí v útlom veku. Náš denný harmonogram ponúka deťom čas na individuálne aj skupinové aktivity. Všetko naše úsilie je smerované k zdravému životnému štýlu modernej doby a to nielen kvalitnou stravou, ale aj každodenným pobytom vonku. Vzdelávanie je realizované prostredníctvom individuálnej práce a hry v rámci týždenných výchovno-vzdelávacích tém. PONDELOK = Pohybová výchova – hry sú zamerané na rozvoj hrubej motoriky, aktívny pohyb podporuje zdravý telesný a duševný vývoj dieťaťa. Rovnovážne cvičenia podporia fyzickú aktivitu, kontrolu a koordináciu pohybov batoliat. Utorok = Aktívne hranie – rozvoj jemnej motoriky – činnosti zamerané na podpora koordinácii ruka – oko s využitím Montessori pomôcok. Učenie hmatom, navliekanie šnúrok, vkladanie predmetov do správneho tvaru. Streda = Hudobná a tanečná výchova – využívajú sa pri nej detské piesne, ktoré sú deťom v tomto veku veľmi blízke. Pohyby väčšinou kopírujú text piesní a tým sú pre deti ľahšie zapamätateľné. U malých detí bude vytvorený vzťah k hudbe a tancu a tým rozvinuté ich estetické a hudobné cítenie. Štvrtok = Výtvarná výchova – rozvoj jemnej motoriky – práca s rôznym materiálom (maľovanie temperovými a vodovými farbami, maľovanie vodou, použitie prstových farieb, lepenie a otláčanie) Piatok = Veríme v magickú moc kníh a v ich rozvoj aktívnej reči a slovnej zásoby, učenie farieb, tvarov, zvierat a ich zvukov, spoznávanie ročných období, pomenovávanie emócií a pocitov.

Zapojte sa aj vy s vašim projektom

Je jedno, či potrebujete zafinancovať kúpu invalidného vozíku, pomôcť kamarátovi po vážnom úraze alebo podať pomocnú ruku rodine, ktorej povodeň zobrala strechu nad hlavou. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú pomáhať. Zo skúseností vieme, že keď je za kampaňou poctivá práca a veľké srdce, tak si to potenciálni darcovia všimnú.

V Dobročinných výzvach rozpoviete svoj príbeh, uvediete sumu, ktorú potrebujete získať a konkrétny plán, na čo peniaze využijete. Kampaň je vždy časovo ohraničená, ale u nás na ňu máte až tri mesiace.

Registrovať projekt