Hlasujte a pomôžte vyhrať Vášmu srdcu blízkemu projektu!

Hlasujem za: Staraj sa o seba!

Informácie o spracovaní osobných údajov

Staraj sa o seba!

Projekt Staraj sa o seba! predstavuje sériu aktivít, podujatí, ktorých zámerom je zlepšovať duševné zdravie, podporovať pozitívnu inteligenciu a zvládanie náročných situácií.

0 hlasov

Zdielať projekt

Komunikačné kanály:

Použitie prostriedkov:

realizácia workshopov, webinárov s odborníkmi a vytvorenie metodických materiálov.

Staraj sa o seba!

Detská organizácia FÉNIX o.z. sa vo svojej 33-ročnej činnosti zameriava na neformálne vzdelávanie a mimoškolskú činnosť detí a mládeže v 43 základných organizáciách (jednotkách) po celom Slovensku. Hlavným cieľom našej organizácie je vytvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Projektom chceme reagovať na aktuálne potreby detí, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, rodičov a ďalších dôležitých dospelých, ktorí často zápasia s problémami bez vidiny riešenia. Vo svojej praxi vychádzame z dát HBSC štúdie a priamo z praxe s deťmi a mládežou v jednotlivých kolektívoch. Za posledné tri roky nastal nárast psychických problémov detí, mladých ľudí, ale aj dôležitých dospelých. Projektom by sme radi rozšírili náš dlhodobý program „Zdravie nie je klišé“, v ktorom sa zameriavame na fyzické aj duševné zdravie detí a mládeže. Našu pozornosť potrebujú rovnako deti ako aj ľudia, ktorí sa o nich starajú a umožňujú im vytvárať si zdravé a hodnotné prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať a získavať nové zážitky. V súčasnosti čelíme veľkému tlaku informácií, požiadavkám na výkon, dennodenným stresovým situáciám a mnoho detí, mladých ľudí a dôležitých dospelých ostáva bez pomoci či podpory. Projekt „Staraj sa o seba!“ predstavuje sériu aktivít, školení, workshopov, podporných podujatí a rozhovorov, ktorých zámerom je zlepšovať duševné zdravie, podporovať pozitívnu inteligenciu, prácu s emóciami, zvládanie krízových a stresových situácií a predchádzanie psychickým problémom či syndrómu vyhorenia. Cieľovou skupinou projektu sú deti, mladí ľudia a tiež dôležití dospelí (rodičia, pedagógovia, pracovníci s mládežou, dobrovoľníci). Ciele: Poskytnúť deťom, mladým ľuďom, dôležitým dospelým nástroje a vedomosti na zvládanie stresu a krízových situácií. Zvýšiť povedomie o dôležitosti duševného zdravia prostredníctvom školení, workshopov a podporných aktivít. Organizovať podujatia a aktivity, ktoré podporujú spoluprácu medzi deťmi, mládežou a dospelými, zlepšujú duševné zdravia a predchádzajú problémom. Organizovať komunitné podujatia a aktivity na rozpoznávanie príznakov vyhorenia, posilnenie sociálnych väzieb a vzájomnej podpory.

Mohlo by sa
vám páčiť

Poradňa ALEXIS, n.o.

Poskytujeme bezplatné odborné sociálne a psychologické poradenstvo neplánovane tehotným a ženám, ktoré sa nevedia vyrovnať so stratou dieťaťa pri spontánnom alebo umelom potrate.

Dočítať sa viac

247 hlasov

Zapojte sa aj vy s vašim projektom

Je jedno, či potrebujete zafinancovať kúpu invalidného vozíku, pomôcť kamarátovi po vážnom úraze alebo podať pomocnú ruku rodine, ktorej povodeň zobrala strechu nad hlavou. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú pomáhať. Zo skúseností vieme, že keď je za kampaňou poctivá práca a veľké srdce, tak si to potenciálni darcovia všimnú.

V Dobročinných výzvach rozpoviete svoj príbeh, uvediete sumu, ktorú potrebujete získať a konkrétny plán, na čo peniaze využijete. Kampaň je vždy časovo ohraničená, ale u nás na ňu máte až tri mesiace.

Registrovať projekt