Hlasujte a pomôžte vyhrať Vášmu srdcu blízkemu projektu!

Hlasujem za: Komunitná záhrada pre pestrofarebnú jeseň života.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Komunitná záhrada pre pestrofarebnú jeseň života.

Domov seniorov Viva je n.o., ktorej vízou je vytvoriť rodinné prostredie pre život seniorov. Vytvoriť pestrofarebné prostredie pre život s aktivitami, ako doma.

0 hlasov

Zdielať projekt

Použitie prostriedkov:

Vybudovanie komunitnej záhrady

Východisková situácia a cieľ projektu:

Dom seniorov Viva so sídlom v Sp.Podhradí je nezisková organizácia, ktorá otvorila brány svojho zariadenia v januári 2024. Domov seniorov Viva je priestranná budova s dvoj- a jednolôžkovými izbami s priamym výstupom z izieb na bezbariérovú terasu a odtiaľ priamo do záhrady. Záhrada je krásna rozsiahla, avšak ešte nie je dokončená. Potrebné je ju upraviť, aby slúžila pre potreby klientov a návštevníkov Doma seniorov Viva, ale aj občanom mesta. Cieľom projektu je naplnenie vízie n.o.vytvoriť klientom pestrofarebný život rodinného typu s aktivitami, ktoré vykonávali doma, so zreteľom na ich fyzické a psychické možnosti. Vytvoriť im také podmienky, aby aj na sklonku života mali dostatok podnetov každý deň. Odbúrať sociálnu izoláciu.

Plánované aktivity a rozpočet:

Projektovým zámerom je vytvorenie komunitnej záhrady . Pre naplnenie tohto zámeru je potrebné uskutočniť tieto aktivity: 1. vytvorenie priestoru pre vyvýšené záhony, výsadbu ovocných kríkov a stromov , trávnik 2. zabezpečenie vyvýšených záhonov, osiva bylín, náradia na údržbu záhonov 3. príprava a výsadba kríkov a stromov, nákup materiálu, substrátu, hnojiva, náradia na výsadbu a údržbu 4. výsev trávnika, jeho pravidelné zalievanie a kosenie. Nákup osiva, hnojiva, kosačky benzínovej, vzhľadom nato, že trávnatá plocha je veľká 5. nákup lavičiek a ich osadenie Klienti budú účastní pri týchto aktivitách, ale hlavnými realizátormi budú zamestnanci a dobrovoľníci z mesta, okolia,sympatizanti. Hlavné aktivity budú v júli až septembri, t.zn.výsadby každého druhu. Použijú sa kontajnerované rastliny. Výsadba ovocných stromov sa vysadí v jeseni v septembri a októbri. Kosenie bude v priebehu celého vegetačného obdobia. Najväčšou zmenou bude skultúrnenie prostredia. Vytvorenie záhrady pre aktívny aj pasívny oddych. Miesto pre stretávanie sa bez rozdielu veku, mladých aj starších, zdravých aj chorých. Rozpočet : 1. Nákup vyvýšených záhonov, osiva, substrátu, hnojiva, drevín 2. Nákup náradia - rýľ, motyky a pod. 3. Nákup benzínovej kosačky 4. Nákup lavičiek

Zhrnutie projektu:

Domov seniorov Viva Spišské Podhradie je nezisková organizácia, ktorá otvorila svoje brány seniorom v januári 2024. Jej poslaním je vytvoriť rodinné prostredie klientom Domova seniorov Viva. Vytvoriť pestrofarebné prostredie pre život a to vnútri budovy, rôznymi aktivitami a tiež skrášlením vonkajšieho prostredia, vytvorením komunitnej záhrady, ktorá bude miestnom stretávania sa klientov so svojimi príbuznými a známymi, s obyvateľmi mesta, deťmi. Ale tiež miestom pre aktívny oddych klientov vytvorením vyvýšených záhonov na pestovanie byliniek, výsadbou kríkov s drobným ovocím a ovocných stromov, v tieni ktorých sa dá aj oddychovať, zeleného trávnika na prechádzanie sa a športovanie.

Mohlo by sa
vám páčiť

Altánok pre oddych seniorov

Zútulnenie a poskytnutie relaxačného priestoru v exteriéri zariadenia pre zabezpečenie oddychu a pohodlia pre seniorov, resp. pre návštevy príbuzných našich klientov.

Dočítať sa viac

0 hlasov

Podpora pohybovej aktivity a mobility seniorov

MotMed pohybového trénera a rebriny zlepšia mobilitu seniorov, posilnia svaly azvýšia celkovú kvakitu života a pocit samostatnosti.

Dočítať sa viac

0 hlasov

Zapojte sa aj vy s vašim projektom

Je jedno, či potrebujete zafinancovať kúpu invalidného vozíku, pomôcť kamarátovi po vážnom úraze alebo podať pomocnú ruku rodine, ktorej povodeň zobrala strechu nad hlavou. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú pomáhať. Zo skúseností vieme, že keď je za kampaňou poctivá práca a veľké srdce, tak si to potenciálni darcovia všimnú.

V Dobročinných výzvach rozpoviete svoj príbeh, uvediete sumu, ktorú potrebujete získať a konkrétny plán, na čo peniaze využijete. Kampaň je vždy časovo ohraničená, ale u nás na ňu máte až tri mesiace.

Registrovať projekt