Hlasujte a pomôžte vyhrať Vášmu srdcu blízkemu projektu!

Hlasujem za: Poradenská miestnosť OZ MAM

Informácie o spracovaní osobných údajov

Poradenská miestnosť OZ MAM

Rozvoj komunikácie, zmyslov, osobnosti, motoriky detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), detí a dospelých s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra (PAS).

0 hlasov

Zdielať projekt

Použitie prostriedkov:

Vybavenie poradenskej miestnosti

Poradenská miestnosť OZ MAM

Tento projekt vnímame ako možnosť rozšíriť a skvalitniť nami poskytované poradenstvo a starostlivosť v rozvíjaní komunikačných, sociálno - emocionálnych zručnostiach (ako je predstavivosť, abstraktné myslenie, koncentrácia pozornosti), v zlepšovaní jemnej motoriky, a aj v rozvoji digitálnych zručností. Venujeme sa deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), deťom a dospelým s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra (PAS). Našou snahou a cieľom je celkové sociálne začlenenie sa do spoločnosti a podpora nezávislosti a samostatnosti s prihliadaním na individuálne možnosti/schopnosti/potenciál každého jedného nášho klienta.

Mohlo by sa
vám páčiť

Reťazenie pomoci

V NÚRCH-u sú hospitalizovaní pacienti s ochoreniami pohybového aparátu. Tvorením, maľovaním , si precvičujú jemnú motoriku, odpútajú sa od bolesti a zároveň potešia obdarovaných.

Dočítať sa viac

0 hlasov

weLive

Cieľom je pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám a využívanie benefitov a odporúčaní pri onkologickom ochorení, ale aj PREVENCIA pre širokú verejnosť.

Dočítať sa viac

0 hlasov

Zapojte sa aj vy s vašim projektom

Je jedno, či potrebujete zafinancovať kúpu invalidného vozíku, pomôcť kamarátovi po vážnom úraze alebo podať pomocnú ruku rodine, ktorej povodeň zobrala strechu nad hlavou. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú pomáhať. Zo skúseností vieme, že keď je za kampaňou poctivá práca a veľké srdce, tak si to potenciálni darcovia všimnú.

V Dobročinných výzvach rozpoviete svoj príbeh, uvediete sumu, ktorú potrebujete získať a konkrétny plán, na čo peniaze využijete. Kampaň je vždy časovo ohraničená, ale u nás na ňu máte až tri mesiace.

Registrovať projekt