Hlasujte a pomôžte vyhrať Vášmu srdcu blízkemu projektu!

Hlasujem za: Kurucké Vavrišovo 2024

Informácie o spracovaní osobných údajov

Kurucké Vavrišovo 2024

Rekonštrukcia kurucko-labanskej Bitky pri Vavrišove z augusta 1709 formou living history.

1 hlas

Zdielať projekt

Použitie prostriedkov:

Účinkovanie historických vojsk, ozvučenie, propagácia

Kurucké Vavrišovo 2024

Kurucké Vavrišovo 2024 je podujatie pripomínajúce udalosti z augusta 1709 z obdobia kuruckých vojen, kedy sa konala Bitka pri Vavrišove (Švihrovská) - 315. výročie. Je naplánované na 10.8.2024 vo Vavrišove - lokalite Bórovie. Cieľom podujatia je oživenie historických udalostí, ktoré mali fatálny dôsledok pre obyvateľov obce a celého Liptova -Vavrišovo počas bojov vyhorelo. Súčasťou podujatia bude pietny akt pri Pamätníku Bitky pri Vavrišove 1709, pochod historických vojsk obcou, rekonštrukcia bitky formou living history, dobový vojenský tábor a trh. Hornoliptovský kurucký regiment (ďalej len HKR) so sídlom vo Vavrišove, okres Liptovský Mikuláš, je občianske združenie,ktoré ho cieľom je zachovávanie kultúrneho dedičstva prostredníctvom štúdia histórie, predvádzania dobového života (living history) a usporadúvania rekonštrukcií historických udalostí. Podporuje vzdelávanie v oblasti histórie ranného novoveku prostredníctvom usporadúvania seminárov, školení, prednášok a besied k danej problematike. V tomto je HKR jedinečný, pretože problematike histórie kuruckých vojen na území dnešného Slovenska v 17. a zač. 18. stor. sa nikto iný nevenuje. HKR spolupracuje aj s renomovanými historikmi: F. Uličný, P. Vítek, I. Mrva, P. Chrastina, V. Segeš, V. Dangl. Hornoliptovský kurucký regiment je replikou jednotky bojovníkov kuruckých vojen 17. a začiatku 18.storočia. Členovia regimentu sú oblečení v replikách dobových uniforiem, ich výzbroj je replikou zbraní vojakov z obdobia protihabsburských povstaní. Do regimentu sú začlenení aj sedliaci, labanci a markytánky. Občianske združenie vzniklo v r. 2008 a sa stalo garantom organizácie a realizácie rekonštrukcie Bitky pri Vavrišove z r.1709 (starší názov Švihrovská bitka). Tieto rekonštrukcie potom organizovalo až do r. 2019. Okrem toho sa priebežne podieľa na kultúrnom živote obce, regiónu, Slovenska, ale aj za jeho hranicami: Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Kremnica, Klenovec, Jamník, Bratislava, Valašská Bystřice, Szécsény, Budatín. O aktivitách OZ informovala aj RTVS.

Zapojte sa aj vy s vašim projektom

Je jedno, či potrebujete zafinancovať kúpu invalidného vozíku, pomôcť kamarátovi po vážnom úraze alebo podať pomocnú ruku rodine, ktorej povodeň zobrala strechu nad hlavou. Sme tu pre všetkých, ktorí chcú pomáhať. Zo skúseností vieme, že keď je za kampaňou poctivá práca a veľké srdce, tak si to potenciálni darcovia všimnú.

V Dobročinných výzvach rozpoviete svoj príbeh, uvediete sumu, ktorú potrebujete získať a konkrétny plán, na čo peniaze využijete. Kampaň je vždy časovo ohraničená, ale u nás na ňu máte až tri mesiace.

Registrovať projekt